Jak napisać sprostowanie zgodne z prawem prasowym?

Czy w dobie fake newsów, które rozprzestrzeniają się lotem błyskawicy i w zaledwie kilka godzin są w stanie zniszczyć dorobek życia niejednego prezesa, a przynajmniej poddać w wątpliwość wiarygodność budowanego przez lata wizerunku – dysponujemy narzędziami, które umożliwiają nam, PR-owcom, walkę z nieprawdziwymi informacjami w mediach?

Zdarza się, że wystarczy skontaktować się z autorem publikacji i, powołując się na dobre relacje, poprosić o poprawienie błędu. To jest wersja optymistyczna. A co jeśli, nie uda nam się przekonać dziennikarza do naszych racji? A klient oczekuje, że prześlemy do redakcji kilkunastostronicowe oficjalne pismo z żądaniem usunięcia materiału?

Z pomocą przychodzi nam prawo prasowe i sprostowanie.

Kiedy można domagać się sprostowania?

W dwóch przypadkach – kiedy opublikowana informacja jest nieścisła lub nieprawdziwa. Sprostowanie nie jest bowiem okazją do dyskusji z autorem artykułu czy reportażu ani formą umożliwiającą prezentację naszej opinii.

Ponadto, skuteczne sprostowanie, czyli spełniające wymogi określone w prawie prasowym, powinno być:

  1. rzeczowe i odnoszące się do faktów;
  2. zwięzłe – jego treść może stanowić maksymalnie dwukrotność objętości fragmentu (bądź czasu antenowego), którego dotyczy;
  3. złożone na piśmie w siedzibie redakcji lub nadane na poczcie;
  4. złożone w terminie 21 dni od daty publikacji materiału, którego dotyczy;
  5. podpisane przez wnioskodawcę – musi zawiera imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, np. spółki, oraz adres korespondencyjny – dane te można zastrzec.

Jeśli sprostowanie spełnia powyższe wymogi, redaktor naczelny nie może odmówić jego publikacji.

Ile czasu ma redakcja na publikację sprostowania?

Najszybciej jak to będzie możliwe. W zależności od medium terminy są następujące:

  • media internetowe mają max. 3 dni;
  • dzienniki – w najbliższym przygotowywanym wydaniu, a jeśli nie ma technicznej możliwości – w kolejnym, nie później niż 7 dni;
  • czasopisma – w najbliższym wydaniu.

Redakcja jest zobowiązana opublikować pełną treść sprostowania (bez skrótów i zmian) w tym samym dziale i taką samą czcionką, jak materiał, którego dotyczy oraz pod widocznym tytułem ,,Sprostowanie”.

Tekst sprostowania nie może być komentowany tego samego dnia, w tym samym numerze, przekazie lub w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma. Nie wyklucza to jednak publikacji zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.

W przypadku sprostowania przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu i dźwięku: wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju i o tej samej porze.

Zainteresowanych pogłębieniem tematu zachęcamy do zapoznania się z ustawą Prawo prasowe: http://bit.ly/prawo-prasowe

Neuron to warszawska agencja specjalizująca się w doradztwie strategicznym i prowadzeniu projektów komunikacyjnych. Do klientów firmy należą m. in. Netia, PKO Bank Polski, PGNiG SA oraz Arval. Więcej informacji: www.neuron.pl